Poznaj nasze przedszkole Co możemy zaoferować dla Twojego dziecka?
» Profesjonalna kadra pedagogiczna
» Nowoczesna baza dydaktyczna
» Dowóz i odwóz dziecka
» Bogata oferta zajęć dodatkowych
Nowoczesna baza dydaktyczna
Obiekt jest zlokalizowany w cichym i spokojnym otoczeniu...
Skorzystaj z formularza!
Już teraz przejdź do zakładki
z formularzem rejestracyjnym,
wypełnij go i wyślij.

Tylko w taki sposób zapewnisz
miejsce dla swojego dziecka
w naszym przedszkolu.

Rozkład zajęć

plan2
zlobek2

Przedszkole

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla  Smerfów na rok szkolny 2022/2023

I   6.30-8.00  Schodzenie się dzieci

 • Własna aktywność dzieci
 • Zabawy indywidualne i w grupach
 • Zabawy w kącikach zainteresowań
 • Korzystanie z gier układanek stolikowych
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

  8.00-8.20  Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ortofoniczne, oddechowe,  

           artykulacyjne rozwijające aparat mowy

  8.20-9.00 Czynności organizacyjno-porządkowe. Śniadanie.

 • Przygotowanie do śniadania-wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, kulturalne zachowanie przy stole

II  9.00-10.50 Zintegrowane zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój   dziecka w oparciu o podstawę programową

 • Ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka
 • Ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe
 • Doświadczenia i obserwacje przyrody
 • Spacery ,wycieczki

10.50-11.50 Pierwszy obiad

Przygotowanie do obiadu, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

11.15-12.50 Poobiedni odpoczynek

 • Leżakowanie
 • Relaksacja
 • Bajkoterapia

   12.50-13.20 Drugi obiad

 • Czynności organizacyjno-porządkowe
 • Praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów, oraz przezwyciężanie niechęci do zjadana niektórych potraw
 • Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

  13.20-14.20 Realizacja propozycji nauczycieli i dzieci

 • Zabawy na placu zabaw
 • Zabawy dowolne w sali zabaw ,tematyczne, konstrukcyjne, badawcze
 • Gry sportowe ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach

III  14.20-14-35 Podwieczorek

 • Wdrażanie zasad i kulturalnego zachowania
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

14.35-17.30  Rozchodzenie się dzieci

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
 • Gry stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań
 • Prace porządkowe

                RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla Minionków  i  Mega Mocnych 

na rok szkolny 2022/2023

I   6.30-8.00  Schodzenie się dzieci

 • Własna aktywność dzieci
 • Zabawy indywidualne i w grupach
 • Zabawy w kącikach zainteresowań
 • Korzystanie z gier układanek stolikowych
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

 8.00-8.20  Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ortofoniczne, oddechowe,  

           artykulacyjne rozwijające aparat mowy

 8.20-9.00 Czynności  organizacyjno-porządkowe.  Śniadanie.

 • Przygotowanie do śniadania-wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, kulturalne zachowanie przy stole

II  9.00-10.50 Zintegrowane zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój  dziecka w oparciu o podstawę programową

 • Ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka
 • Ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe
 • Doświadczenia i obserwacje przyrody
 • Spacery ,wycieczki

10.50-11.50 Pierwszy obiad

Przygotowanie do obiadu, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

11.15-12.50 Poobiedni odpoczynek

 • Relaksacja
 • Bajkoterapia

 12.50-13.20 Drugi obiad

 • Czynności organizacyjno-porządkowe
 • Praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów, oraz przezwyciężanie niechęci do zjadana niektórych potraw
 • Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

13.20-14.20 Realizacja propozycji nauczycieli i dzieci

 • Zabawy na placu zabaw
 • Zabawy dowolne w sali zabaw ,tematyczne, konstrukcyjne, badawcze
 • Gry sportowe ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach

III  14.20-14-35 Podwieczorek

 • Wdrażanie zasad i kulturalnego zachowania
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

 14.35-17.30  Rozchodzenie się dzieci

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
 • Gry stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań
 • Prace porządkowe

Ramowy rozkład dnia

ŻŁOBEK

podział godzinowy

Czynność ogólna

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci

8.00-8.20

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ortofoniczne, oddechowe, artykulacyjne rozwijające aparat mowy

8.20-9.00

Czynności organizacyjno-porządkowe. Śniadanie.

9.00-10.50

Zintegrowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające całościowy rozwój dziecka

10.50-11.50

Pierwszy obiad

11.15-12.50

Poobiedni odpoczynek

12.50-13.20

Drugi obiad

13.20-14.20

Realizacja propozycji nauczyciel i dzieci

14.20-14-35

Podwieczorek

14.35-16.00

Rozchodzenie się dzieci

ROZKŁAD ZAJĘĆ
stały rytm dnia w przedszkolu to nauka regularności i poczucie bezpieczeństwa.