Poznaj nasze przedszkole Co możemy zaoferować dla Twojego dziecka?
» Profesjonalna kadra pedagogiczna
» Nowoczesna baza dydaktyczna
» Dowóz i odwóz dziecka
» Bogata oferta zajęć dodatkowych
Nowoczesna baza dydaktyczna
Obiekt jest zlokalizowany w cichym i spokojnym otoczeniu...
Skorzystaj z formularza!
Już teraz przejdź do zakładki
z formularzem rejestracyjnym,
wypełnij go i wyślij.

Tylko w taki sposób zapewnisz
miejsce dla swojego dziecka
w naszym przedszkolu.

Oferta

W ramach opłaty czesnego

zapewniamy:

Bezpłatną diagnozę LOGOPEDYCZNĄ I FIZJOTERAPEUTYCZNĄ dziecka.

 • opiekę w oddziałach przedszkolnych w godzinach od 6:00 do 18:00 
 • zajęcia obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne z elementami metod prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • zajęcia z zastosowaniem metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz i elementów Montessori
 • zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • zajęcia nauki liczenia i czytania metodą G. Domana
 • zajęcia umuzykalniające
 • rytmika
 • język angielski – zajęcia codzienne
 • zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy oraz gier i zabaw zespołowych i metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia teatralno – muzyczne z wykorzystaniem elementów Dramy –dla dzieci powyżej 4 roku życia
 • muzykoterapia
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków, urodzinki dzieci)
 • edukacja regionalna i patriotyczna – wycieczki edukacyjne, wycieczki przyrodnicze 
 • nauka jazdy na rowerku
 • warsztaty w ramach zoologii
 • religia– w zależności od potrzeb

Dodatkowo płatne

ZAPEWNIAMY SWOBODNY DOSTĘP DO TERAPEUTÓW :

 • PSYCHOLOGA
 • LOGOPEDY
 • FIZJOTERAPEUTÓW
 • PEDAGOGÓW SPECJALNYCH

Posiłki – płatne osobno, dzieci w ciągu dnia jedzą w przedszkolu 4 posiłki (płacą Rodzice)

Zajęcia dodatkowe – płatne, będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Grupa dzieci uczęszczająca na zajęcia przebywa pod opieką instruktora lub prowadzącego, natomiast pozostałe dzieci uczestniczą w aktywnościach proponowanych przez nauczyciela Wychowawcę:

 • język obcy niemiecki, angielski (innowacyjne i grupowe metody nauki języka)
 • BASEN – nauka pływania poprzez zabawę (na pływalni w Słupcy)
 • mali naukowcy
 • taniec nowoczesny prowadzony przez Szkołę tańca z Poznania “Prestiż”
 • joga dziecięca z elementami kinezjologii edukacyjnej (prowadzona przez fizjoterapeutę)
 • przygody z SENSORYKĄ – zabawa zmysłami
 • ROBOTYKA
 • koło matematyczne “MAŁY PITAGORAS”
 • Brick 4 kidz (konstruowanie  z LEGO)
 • kuchcikowo
 • Akademia Reksia – piłka nożna
 • papieroplastyka
 • karate
 • zajęcia z logopedą – według potrzeb dziecka po indywidualnym umówieniu się
 • zajęcia z fizjoterapeutą – spotkania indywidualne, na prośbę rodzica
 • spotkania z psychologiem –  według potrzeb dziecka, na prośbę rodzica

 

OFERTA DODATKOWA: ZAJĘCIA ADAPTACYJNE planowane trzy dni przed rozpoczęciem uczęszczania dziecka do przedszkola. Pedagodzy przygotowują zajęcia dla dzieci  z udziałem rodziców.

Możliwość opieki dziennej nad dzieckiem, które nie uczęszczają na stałe do naszego przedszkola.

Baza

Przedszkolaki korzystają z parterowego budynku otoczonego ogrodem, w którym znajdować się będą zwierzęta, m.in. kucyk szetlandzki, owce kameruńskie, dzikie kaczki i bażanty. Dysponujemy własnym placem zabaw i dużym parkingiem. Budynek przystosowany jest do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wewnątrz znajduje się 5 sal przeznaczonych do różnorodnych zajęć, szatnia, zaplecze kuchenne, pokój nauczycielski, gabinet logopedy i psychologa, salka fizjoterapeutyczna oraz pomieszczenia administracyjne. Sale są przestrzenne, słoneczne, z łazienkami, przyjazne dla alergików, posiadające odpowiednie wyposażenie i atesty. Oferowane posiłki dostosowane będą do diet dzieci.

Nasze Przedszkole wpisane jest do ewidencji placówek oświatowych. Działa  zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty pod nadzorem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Kadra

DYREKTOR mgr Barbara Wojtkowiak

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu posiadają kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego obowiązującymi w tego typu placówkach.

Wychowawcy, to oligofrenopedagodzy i pedagodzy specjalni.

Terapeuci WWRD i PPP oraz  instruktorzy posiadają wiele dodatkowych kwalifikacji, które ułatwiają im profesjonalną pracę z dzieckiem.