Pierwsze zebranie organizacyjne dla rodziców odbędzie się 7 czerwca 2016r.  o godz. 17:00 w OSP
w Piotrowicach.

W porządku spotkania m.in.

  • zapoznanie rodziców z wychowawcami grup przedszkolnych oraz Żłobka
  • wybór zajęć z oferty ” dodatkowo płatnej”
  • prezentacja bazy dydaktycznej na obecnym etapie remontowym
Father and mother kissing daughter
Father and mother kissing daughter