Rozkład zajęć

plan2
zlobek2

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

ROZKŁAD ZAJĘĆ
stały rytm dnia w przedszkolu to nauka regularności i poczucie bezpieczeństwa.

Przedszkole

RAMOWY ROZKŁAD DNIA dla  „Kotków” na rok szkolny 2018/2019

I   6.30-8.00  Schodzenie się dzieci

 • Własna aktywność dzieci
 • Zabawy indywidualne i w grupach
 • Zabawy w kącikach zainteresowań
 • Korzystanie z gier układanek stolikowych
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

  8.00-8.20  Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ortofoniczne, oddechowe,  

           artykulacyjne rozwijające aparat mowy

  8.20-9.00 Czynności organizacyjno-porządkowe. Śniadanie.

 • Przygotowanie do śniadania-wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, kulturalne zachowanie przy stole

II  9.00-10.50 Zintegrowane zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój   dziecka w oparciu o podstawę programową

 • Ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka
 • Ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe
 • Doświadczenia i obserwacje przyrody
 • Spacery ,wycieczki

10.50-11.50 Pierwszy obiad

Przygotowanie do obiadu, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

11.15-12.50 Poobiedni odpoczynek

 • Leżakowanie
 • Relaksacja
 • Bajkoterapia

   12.50-13.20 Drugi obiad

 • Czynności organizacyjno-porządkowe
 • Praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów, oraz przezwyciężanie niechęci do zjadana niektórych potraw
 • Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

  13.20-14.20 Realizacja propozycji nauczycieli i dzieci

 • Zabawy na placu zabaw
 • Zabawy dowolne w sali zabaw ,tematyczne, konstrukcyjne, badawcze
 • Gry sportowe ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach

III  14.20-14-35 Podwieczorek

 • Wdrażanie zasad i kulturalnego zachowania
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

14.35-17.30  Rozchodzenie się dzieci

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
 • Gry stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań
 • Prace porządkowe

                RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla Zajączków, Żabek,Tygrysów i Mega Mocnych

na rok szkolny 2018/2019

I   6.30-8.00  Schodzenie się dzieci

 • Własna aktywność dzieci
 • Zabawy indywidualne i w grupach
 • Zabawy w kącikach zainteresowań
 • Korzystanie z gier układanek stolikowych
 • Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

 8.00-8.20  Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, ortofoniczne, oddechowe,  

           artykulacyjne rozwijające aparat mowy

 8.20-9.00 Czynności  organizacyjno-porządkowe.  Śniadanie.

 • Przygotowanie do śniadania-wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych
 • Czynności samoobsługowe
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, kulturalne zachowanie przy stole

II  9.00-10.50 Zintegrowane zajęcia dydaktyczne wspierające całościowy rozwój  dziecka w oparciu o podstawę programową

 • Ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze dziecka
 • Ćwiczenia gimnastyczne i ogólnorozwojowe
 • Doświadczenia i obserwacje przyrody
 • Spacery ,wycieczki

10.50-11.50 Pierwszy obiad

Przygotowanie do obiadu, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków

11.15-12.50 Poobiedni odpoczynek

 • Relaksacja
 • Bajkoterapia

 12.50-13.20 Drugi obiad

 • Czynności organizacyjno-porządkowe
 • Praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami
 • Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów, oraz przezwyciężanie niechęci do zjadana niektórych potraw
 • Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

13.20-14.20 Realizacja propozycji nauczycieli i dzieci

 • Zabawy na placu zabaw
 • Zabawy dowolne w sali zabaw ,tematyczne, konstrukcyjne, badawcze
 • Gry sportowe ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
 • Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach

III  14.20-14-35 Podwieczorek

 • Wdrażanie zasad i kulturalnego zachowania
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych

 14.35-17.30  Rozchodzenie się dzieci

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi
 • Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela
 • Gry stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań
 • Prace porządkowe

ROZKŁAD ZAJĘĆ
stały rytm dnia w przedszkolu to nauka regularności i poczucie bezpieczeństwa.

Przedszkole

ROZKŁAD ZAJĘĆ
stały rytm dnia w przedszkolu to nauka regularności i poczucie bezpieczeństwa.

Przedszkole

ROZKŁAD ZAJĘĆ
stały rytm dnia w przedszkolu to nauka regularności i poczucie bezpieczeństwa.

Przedszkole

ROZKŁAD ZAJĘĆ
stały rytm dnia w przedszkolu to nauka regularności i poczucie bezpieczeństwa.

KOTKI i ZAJĄCZKI

czas Forma aktywności
 

6:30-8:00

Z Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:00-8:15 D Zabawy wspierające rozwój zmysłów, procesów poznawczych oraz rozwój mowy
8:15-8:30 D Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
8:30-9:00   Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe)
9:00 -9:40 D Zajęcia dydaktyczne
9:40-10:00 D Język angielski
10:00-11:00 R Spacer na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, obserwacje zwierząt znajdujących się w naszym ogrodzie
11:00-11:20   Obiad  I (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
11:20-12:45 R Wypoczynek na leżakach, czytanie dzieciom, słuchanie muzyki relaksującej
12:45-13:00   Czynności higieniczno-porządkowe
13:00-13:30   Obiad II
 

13:30-14:30

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna
14:30-14:45 Podwieczorek
14:45-15:00   Czynności higieniczne, zabawy ruchowe
15:00-16:00 R Zabawy na placu zabaw, zabawy dowolne
16:00-17:30 Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 3,6 godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =2 godziny

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1,3 godz.

Kotki: rytmika- w środę , zajęcia umuzykalniające –
we wtorek; 
religia – w czwartek

Zajączki: rytmika- w środę , zajęcia umuzykalniające –
we wtorek; 
religia – w czwartek

 

 

ŻABKI i TYGRYSKI

czas Forma aktywności
 

6:30-8:00

Z Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki, itp., indywidualna praca z dziećmi.
8:00-8:15 D Zabawy wspierające rozwój zmysłów, procesów poznawczych oraz rozwój mowy
8:15-8:30 D Ćwiczenia poranne/zabawy ilustracyjne, inscenizowane przy piosence
8:30-9:00   Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe)
9:00 -9:25 D Język angielski
9:25-10:15 D Zajęcia dydaktyczne
10:15-11:00 R Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci -praca indywidualna
11:00-11:30   Obiad  I (w tym czynności higieniczno-porządkowe)
11:30-12:30 Spacer na świeżym powietrzu, obserwacja przyrody, obserwacje zwierząt znajdujących się w naszym ogrodzie
12:30-13:00   Zabawy dowolne wg zainteresowań, prace indywidualne
13:00-13:30   Obiad II
13:30-14:15 R Wypoczynek, czytanie bajek, relaks
14:15-14:30 Czynności higieniczo – porządkowe, zabawa ruchowa
14:30-15:00 Podwieczorek
15:00-16:00 R Zabawy na placu zabaw, zabawy dowolne
16:00-17:30 Z Rozchodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

Z – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy inspirowane przez nauczyciela = 3 godz.

R – spacery, obserwacje przyrodnicze, aktywność ruchowa na powietrzu =2 godziny

D – zajęcia o charakterze dydaktycznym wg programu wychowania przedszkolnego = 1,4  godz.

Tygryski: rytmika- w czwartek , zajęcia umuzykalniające –
w czwartek; 
religia – w środę

Żabki: rytmika- w środę , zajęcia umuzykalniające –
w czwartek; 
religia – w środę