Oferta

DOKUMENTY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

„MALI ODKRYWCY”

PROCEDURA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Statut_Niepublicznego_Przedszkola „MALI ODKRYWCY” z Oddziałami Integracyjnymi

Regulamin_-Przedszkola -_procedury

 

W ramach opłaty czesnego zapewniamy:

 • opiekę w oddziałach przedszkolnych i żłobku w godzinach od 6:00 do 17:30
 • zajęcia obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne z elementami metod prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
 • zajęcia z zastosowaniem metody Dobrego Startu – M. Bogdanowicz i elementów Montessori
 • zajęcia z elementami kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
 • zajęcia nauki liczenia i czytania metodą G. Domana
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia umuzykalniające
 • rytmika
 • język angielski – zajęcia codzienne
 • zajęcia gimnastyczne z elementami korektywy oraz gier i zabaw zespołowych i metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia teatralno – muzyczne z wykorzystaniem elementów Dramy –dla dzieci powyżej 4 roku życia
 • muzykoterapia
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi, wizyty teatrzyków)
 • edukacja regionalna i patriotyczna – wycieczki edukacyjne, wycieczki przyrodnicze (do pobliskiego lasu, ogrodu przedszkolnego ze zwierzętami)
 • nauka jazdy na rowerku
 • warsztaty w ramach zoologii
 • religia– w zależności od potrzeb

Dodatkowo płatne

Posiłki – płatne osobno, dzieci w ciągu dnia jedzą w przedszkolu 4 posiłki (płacą Rodzice)

Zajęcia dodatkowe – płatne, będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Grupa dzieci uczęszczająca na zajęcia przebywa pod opieką instruktora, natomiast pozostałe dzieci uczestniczą w aktywnościach proponowanych przez nauczyciela wychowawcę:

 • język obcy niemiecki, hiszpański, angielski (innowacyjne metody nauki języka)
 • „Główka pracuje” czyli koło miłośników gier logicznych
 • taniec nowoczesny
 • joga dziecięca 
 • kuchcikowo
 • zespół wokalny
 • papieroplastyka
 • nauka gry na instrumencie (keyboard)
 • zajęcia z logopedą – według potrzeb dziecka po indywidualnym umówieniu się
 • zajęcia z fizjoterapeutą – spotkania indywidualne, na prośbę rodzica
 • spotkania z psychologiem –  według potrzeb dziecka, na prośbę rodzica
 • dogoterapia – grupowa i  indywidualna (dla dzieci z orzeczeniem)

 

OFERTA DODATKOWA: ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Możliwość opieki dziennej nad dzieckiem, które nie uczęszcza jeszcze na stałe do naszego przedszkola.

Baza

Przedszkolaki korzystają z parterowego budynku otoczonego ogrodem, w którym znajdować się będą zwierzęta, m.in. kucyk szetlandzki, owce kameruńskie, dzikie kaczki i bażanty. Dysponujemy własnym placem zabaw i dużym parkingiem. Budynek przystosowany jest do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wewnątrz znajduje się 5 sal przeznaczonych do różnorodnych zajęć, szatnia, zaplecze kuchenne, pokój nauczycielski, gabinet logopedy i psychologa, salka fizjoterapeutyczna oraz pomieszczenia administracyjne. Sale są przestrzenne, słoneczne, z łazienkami, przyjazne dla alergików, posiadające odpowiednie wyposażenie i atesty. Oferowane posiłki dostosowane będą do diet dzieci.

Nasze Przedszkole wpisane jest do ewidencji placówek oświatowych. Działać będzie zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty pod nadzorem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

Kadra

DYREKTOR mgr Barbara Wojtkowiak

Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu posiadają kwalifikacje pedagogiczne zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego obowiązującymi w tego typu placówkach. Terapeuci WWRD i PPP oraz  instruktorzy.